Home MODELS Q&A WITH MODEL JOY FREDERIKKE

Q&A WITH MODEL JOY FREDERIKKE

written by lemanagement May 11, 2017

English version if you keep scrolling…

Navn/name: Joy Frederikke
Alder/age: 22 år
Højde/hight: 177cm
By/city: København
Instagram: @joyfrederikkes

Hvor og hvordan blev du opdaget?
Jeg startede faktisk med at arbejde som børnemodel, allerede da jeg var 7 år gammel. Jeg stoppede da jeg blev teenager, og startede så rigtigt op igen som 15-årig hos bureauet 2pm i København. Jeg arbejdede ikke meget, da jeg netop skulle begynde i gymnasiet, så det blev lagt lidt på hylden og tog kun de lidt større, sjovere opgaver. Først da jeg blev 18-19 år, begyndte jeg at arbejde fuldtid.

Hvor længe har du været model? 
Som skrevet ovenfor, har jeg jo stort set lavet modeljobs hele mit liv med korte pauser indimellem.

Hvad er din bedste oplevelse som model indtil videre?
Hmmm, der er jo mange gode… men jeg tror det, jeg sætter allerstørst pris på er, at det bragte mig til Australien i februar 2016. Et fantastisk sted som jeg blev helt forelsket i ved første blik, og vendte tilbage kort tid efter min hjemkomst og stadig savner, når jeg ikke er der.

Hvad skal der ske i fremtiden?
Det jeg elsker mest ved modeljobbet er den afveksling, der er mellem hvert job, for det er helt perfekt for en med så meget krudt i røven som mig. Derfor vil jeg sindssygt gerne holde fast i det selvom der dukker nye muligheder op, og så vil jeg også ud og rejse igen. Men jeg er nu allerbedst til at leve i nu’et og gribe chancerne som de kommer 😉

Hvis du kunne rejse tilbage i tiden, hvilken tidsperiode ville du så helst leve i?
Uh, den er svær! Der er SÅ mange tidsperioder, jeg gerne ville have oplevet, men jeg må nok svare 1920’erne. Det må simpelthen have været så spændende at være i live dengang! Bilen, telefonen, jazz, Hollywood, kvinder vandt stemmeretten flere steder i verden – og så er jeg helt pjattet med Art Deco. Optursperiode!

Hvad er det bedste du kan give dig til, hvis du har alene-tid?
Jeg er en introvert ekstrovert, så ligeså meget jeg kan elske at være social blandt mennesker, værdsætter virkelig også at have mig-tid og prioriterer den højt. Det allerbedste må nok være at nørde japanske tegneserier, slå mig ned med en god bog eller danse syngende rundt i min lejlighed 😉

Hvad har du mest af i din garderobe?
Joggingtøj. Det er min uniform og jeg ville ønske jeg altid kunne have den på!

Tre ting du ikke kan leve uden?!
Kærlighed, mit pas og mine bøger (min familie er jo ikke en ting, vel hehe?)

Hvis du kunne være “fluen på væggen”, hvor og hvornår skulle det så være?
Jeg er simpelthen så nysgerrig et menneske, at der godt nok er mange situationer, jeg gerne ville være fluen på væggen i. Men måske allermest når sindssygt magtfulde mennesker skal træffe beslutninger eller når store tænkere udtænker store idéer.

Hvis du skulle beskrive dit liv lige nu med en sang, hvilken skulle det så være?
The Eagles – “Hotel California”

Hvad er din livret?
Jeg elsker mad og har en kæmpe svaghed for noget så simpelt som en god pizza


Hvad er din største drøm/ønske?
Endnu en af de svære, ha! Jeg har mange store drømme og ønsker. Især om verdensfreden som ofte virker som en umulig kamp, men det er nu stadig mit største og måske mest naive ønske. Jeg drømmer om at leve i et globalt samfund, hvor vi elsker og accepterer hinanden på kryds og tværs af vores forskelligheder.

Beskriv din weekend med 4 ord:
Jeg vil næsten hellere bare fortælle, at det var en weekend, der gemte på en masse uforudsigeligheder som nu mærkes i dagene derpå, mens jeg sidder her i skrivende stund med ucharmerende forkølelse og en brækket storetå.

Bedste skønheds tip?
Søvn, vand og masser grin!

screen-shot-2016-12-01-at-16-12-26

Where and when were you scouted?
 I actually started working as a model when I was a kid, already at the age of seven. I stopped when I was a teenager and then started again at the age of 15 at the agency 2pm in Copenhagen. I didn’t work that much and when I started in the gymnasium it was only the good and more fun jobs i prioritized. First when I turned 18-19 years I started working as a model on full time. 

For how long have you ben modeling?
As written above I practically worked as a model my whole life with some short breaks. 

What has been your best experience as a model so far?
hmmm, there are so many. But I think the one I value the most is when it brought me to Australia in February 2016.
An amazing place where i fell in love at first sight and went back sort after i left the first time, and i still miss it when im not there. 

What’s up for you in the future?
The one thing I love the most about this job is the variety and is so perfect for me, who have so much energy.
Therefore I would love to stay and continue as a model even dough new opportunities comes.
And then I would like to go travel again. But im best at just living in the moment and take chances as they come.

If you could travel back in time what time period would it be?
Uh thats a hard one. There are so many time periods that I like to experience but if I have to choose it would be the 1920’.
It must have been so exiting to live in that time! The car, the phone, jazz, hollywood, women getting the right to vote in most contries. And then im just crazy about Art Deco! 

What is the best thing you could do when you have some alone time?
Im a intovert ekstrovert kinda person, that likes to be social but really also appreciate me-time.

The best thing I do is being nerdy with Japanese cartoons, reading a good book or just dancing and singing around in my apartment. 

What pieces is there most of in your wardrobe?
My jogging thats my uniform I wish i could wear it all the time. 

3 things you can’t live with out:
Love, my passport and my books. (my family isn’t a thing right)

If you could be “the fly on the wall” when and where should it be?
Im such a curious person so there a so many different siturations i would love to overlook. But maybe when some of the most powerfull persons are making decisions. Or when some of the great minds are outthinking big ideas. 

If you had to describe your life with a song what should it be?
The eagles – hotel california 

What is your favorite dish?
I love food and have a weakness for some good simple pizza.

What is your biggest dream/wish? 
That difficult, ha! I have so many big dreams and wishes. Especially world peace that often seems like an impossible fight but that is still my biggest and most naive wish. I dream about living in a global community where we all love and accept each other diffrentes. 

Describe your weekend in 4 words:
I rather just tell that it was a weekend that hided a lot of unexpected  things, that now shows its colors while im sitting here with a un charming cold and a broken big toe 

Best beauty tips?
Rest, water and lots of laughter.

You may also like

Leave a Comment