Home MODELS BEING A CURVE TOPMODEL // MALENE RIIS

BEING A CURVE TOPMODEL // MALENE RIIS

written by lemanagement April 19, 2017
English version if you keep scrolling…
Fakta om Malene
 • Navn: Malene Riis Sørensen
 • Alder: 24 år
 • Bor: København 
 • Født og opvokset: Haderslev i Syddanmark.
 • Uddannelse: Har en bachelor i journalistik og kommunikation fra Roskilde Universitet.
 • Arbejde: Model hos MiLK Model Managment i London og Le Managment i Danmark + presse-studentermedhjælper hos Kræftens Bekæmpelse.
 • Interesser: Lave mad og bage, se serier, film og youtube, læse kvindemagasiner, makeup, danse, stå på ski, rejse og lave frivilligt arbejde.
 • Bonusinfo: Er Miss World Denmark 2013-2014 og repræsenterede Danmark ved verdens største skønhedskonkurrence Miss World 2013 på Bali i Indonesien, hvor 120 lande deltog. Jeg placerede mig i top 32. I dag er jeg en del af Miss Danmark organisationen og er caster, mentor og dommer til Miss Danmark. 
Modeldrømmen
Lige siden jeg var 16 år, har jeg drømt om at få en modelkarriere, men jeg tænkte, at jeg nok ikke havde kroppen til det, fordi jeg aldrig har været så slank som de normale ”straight size” modeller. Gennem mine teenageår har jeg gået til en del castings hos modelbureauer og modelkonkurrencer – endda også Danmarks Næste Topmodel – men jeg blev altid afvist, og jeg var sikker på, at det var fordi jeg var for tyk. Men samtidig kunne jeg heller ikke blive plus size model, for det var jeg for slank til. Så jeg opgav lidt modeldrømmen.
Da jeg så at Topmodel søgte deltagere i min størrelse, tænkte jeg ”det her er min sidste chance!” – så jeg tilmeldte mig. Og endelig fik jeg et ja! Det var vildt surrealistisk for mig at komme med i Topmodel, fordi der havde været flere tusinde ansøgere. Under konkurrencen åbnede der sig en hel ny verden for mig, for jeg anede ikke at der fandtes curvy modeller i min størrelse og at industrien faktisk er ret stor. Det er fantastisk at have nogle andre kurvede kvinder og modeller at kunne spejle sig i. Endelig kan jeg bare være mig selv og ikke føle mig presset til at tabe mig for at passe ind i samfundet eller for at blive betragtet som smuk.
Hvad er der sket siden Top Model?
Straks efter Topmodel finalen fik jeg tilbudt en modelkontrakt med MiLK Model Management i London, og det blev jeg selvfølgelig utrolig lykkelig over, da var mit mål med at stille op i konkurrencen, og fordi det har været min drøm de seneste 8 år. Derudover har jeg fået en modelkontrakt med Le Management i Danmark, hvilket jeg er super glad for, da jeg synes, det er utrolig rart også at have en modelbureau i mit eget hjemland.

Efter optagelser af Topmodel sluttede i sommerferien 2016, startede jeg på min kandidatuddannelse i journalistik og kommunikation på Roskilde Universitet. Men nu får jeg tilbudt modeljobs så ofte, at jeg ikke har tid til at passe både studiet og udvikle min modelkarriere. Det stillede mig i en svær situation, hvor jeg skulle vælge enten at færdiggøre min kandidatuddannelsen, som tager tre år i alt, eller satse på min modelkarriere, som altid har været min drøm, og som muligvis kan blive til noget stort. Jeg tænkte for mig selv ”hvis ikke jeg tager chancen nu, hvornår skal jeg så gøre det?”. Så jeg besluttede mig for at holde en pause fra studiet og gå all in på modelkarrieren.

Jeg er super glad for min beslutning, og indtil videre går det rigtig godt. Jeg har både fået jobs i København, Milano, London og Barcelona, så jeg kommer en del ud at rejse og får set lidt af verden, når jeg er på arbejde. Det er noget af det bedste ved at være model.

Hvad tænker du om at være landet i en kæmpe stor kampagne for Mango?
Det største jeg har lavet indtil videre er, at jeg har arbejdet med det spanske brand Mango, som har en kollektion til kurvede kvinder, der hedder VioletaByMango. Billederne bliver brugt til at vise kollektionen på deres online shop, i deres nyhedsbrev og på Instagram. Det er kæmpestort for mig at arbejde med Mango, da jeg elsker deres tøj, og fordi det er et stort internationalt brand, som rigtig mange mennesker kender.
Hvad skal der ske i fremtiden? 
Nu hvor jeg er gået all in på min modelkarriere, er tanken at være model på fuld tid, og så håber jeg at kunne få en stor modelkarriere ud af det. Udover at være model arbejder jeg en dag om ugen hos Kræftens Bekæmpelse. Her arbejder jeg med sol- og alkoholkampagnen, hvor formålet er at forebygge, at danskerne får hudkræft og alkoholrelateret kræft. Det er også et arbejde, som jeg elsker, da jeg får brugt mine kompetencer som bachelor i journalistik og kommunikation, og fordi det er vidunderligt at kunne være med til at gøre en forskel i verden. 
Hvad er din største drøm?
Det største jeg kan drømme om inden for min modelkarriere er at få lov til at arbejde med Victoria’s Secret. Det kunne være fantastisk, for jeg har altid set op til Victoria’s Secret Angels. Jeg håber, at de engang i fremtiden kommer til at bruge kurvede modeller både i reklamerne og til Victoria’s Secret Fashionshow – så er jeg klar! Derudover drømmer jeg om at være kampagnemodel for et stort internationalt makeup brand.
Udover min modelkarriere drømmer jeg om at være journalist hos et kvindemagasin, lave dokumentarer eller Tv-programmer såsom Topmodel. 
Hvad er dine bedste beauty tips?
1.
Mit første beauty tip må helt klart være highlighter! Jeg tror stadig, der er en del kvinder derude, der ikke er helt fortrolige med makeupproduktet og ikke ved, hvor de skal påføre deres hightlighter. Mit råd er at påføre din highlighter inderst i øjenkrogen for at fremhæve øjnene og få dem til at fremstå større, øverst på kindbenene for at fremhæve dem og får at få en flot glød til huden, og ikke mindst på amorbuen og lidt midt på læberne for at få læberne til at synes mere fyldige.
2.
Mit andet beauty tip er uden tvivl – brug solcreme og solhat! Om sommeren bruger jeg altid solcreme med solfaktor 50 i ansigtet og går med en stor solhat – på den måde undgår man både at blive solbrændt, at få rynker og at få pigmentpletter i huden. Hvis du er for doven til at bruge solcreme, vil jeg råde dig til at finde en god ansigtscreme med en høj solfaktor i.
3.
Mit tredje beauty tip er, at bruge plejeprodukter uden parfume, parabener og farvestoffer. Der findes rigtig mange gode Skandinaviske mærker med plejeprodukter, som er sunde for kroppen – jeg er særligt glad for Derma. Som model får jeg rigtig mange kemikalier ind i min krop gennem makeup, hårprodukter og plejeprodukter, hvilket ikke er særlig sundt for kroppen. Så når jeg er hjemme og selv kan bestemme, hvilke produkter jeg smører på min krop, vælger jeg altid sæber og cremer uden de skadelige stoffer, da de kan give allergi. 
Hvad er dit råd til piger, som kæmper med deres krops image?
Til alle de piger, der føler, at de skal leve op til et bestemt kropsideal, vil jeg sige – don’t! Jeg har selv haft det svært med min krop i mange år og kan stadig godt have det nogle dage, især fordi jeg har taget næsten 10 kilo på de seneste 3,5 år. Men det jeg har lært er ”There is no wrong way to have a body”. Alle kropstyper, former og farver er smukke på hver sin måde – det der gør dig smuk er, at du hviler i dig selv og elsker din krop som den er.
Mine bedste råd er derfor: Stå op hver morgen og smil til dig selv i spejlet. Fortæl dig selv og din krop at du elsker den, på den måde lærer du bedst at acceptere og elske din krop uanset hvordan den ser ud. Dyrk motion og spis masser af frugt og grønt, ikke fordi du vil tabe dig, men fordi du vil opleve glæden ved at være sund, stærk og gøre noget godt for din krop.

screen-shot-2016-12-01-at-16-12-26
Facts about Malene
  • Name: Malene Riis Sørensen
  • Age: 24 years
  • Location: Copenhagen 
  • Place of birth: Haderslev in southern Denmark
  • Education: Bachlor in journalism and communication from Roskilde university
  • Work: Model at MiLK Model Management in London and Le Management in Denmark, press and student worker at the danish cancer society
  • Interest: cooking, baking, watching series, movies and YouTube, reading women’s magasin, makeup, dancing, skiing, traveling and voluntary work.
  • Bonus info: Miss Denmark 2013-2014 and represented Denmark at one of the worlds biggest beauty contest miss world 2013 in Bali Indonesia where 120 countries competed. I was placed in top 32. Today im a part of the Miss Denmark organization and are a caster, mentor and judge at Miss Denmark.
Model dreams
Ever since I was 16 years I’ve dreamed about having a model career but I though that I didn’t had the body for it, because I have never been slim like the straight size models. Through me teenage years I have been going to carsting at model agencys and model competitions even Denmarks Next Topmodel but I was always rejected, and I was sure it was because I was to big. But at the same time I couldn’t become a plus size model because I was to thin. So I gave up my modeling career.
When I saw that Topmodel were searching for girls in my size, I though “this is my final chance!” – so I signed up. And Finally I got a yes! It was surrealistic for my to be a part of Topmodel because there had been several thousand of girls applying. Under the competition a whole new world appeared because I didn’t know that curvy models existed in my size and that the industri is quite big. Its fantastisk to have other curvy women and models to reflected in. Finally I can be myself and not feel pressured to loose weight to fit in society or to be considered beautiful.   
Whats up since Topmodel?
Right after the final I was offered a model contrat with MLK Model Management in London and I was of course very happy because it was my goal when I signed up for the competition and my dream for the past 8 years. And in addition to that I have a model contract with Le Management I Denmark which im super glad for because I think its nice to have an agency in my home country.
After the recordings of Topmodel in the summer of 2016 I began my master in journalism and communication at Roskilde University. But I was offered modeling jobs so offen that I didn’t have time to study and develop my modeling career at the same time. That got me in a difficult position where I had yo choose between finishing my master that takes 3 years or go all in on my modeling career which have all ways been my dream and could lead to something big. I though to myself “if I dont take the chance now when would I be able to do it?” So I decided to take a break from my studies to go all in on my modelling career. 
Im super happy for my decision and so far its going well. I have jobs in Copenhagen, Milano, London and Barcelona and I get to travel a lot and seeing a bit of the world while working. That is one of the best part of being a model. 
What are your thoughts about landing a big campaign for Mango? 
The biggest thing I’ve made so far is working with the spanish brand Mango they have made a collection for curvy women thats called VioletaByMango. The pictures was used to show the collection on their online shop, newsletter and on their instagram. Its huge for me working with Mango because I love the clothing and its an international brand that a lot of people know. 
What are your plans for the future?
Now that im all in on my modelling career the though is to work fulltime as a model and then I hope to have a big modeling career. Beside being a model I work at the danish cancer society once a week where I work with making sun and alcohol campaigns with the purpose to prevent the Danes from skincancer and alcohol related cancer. Its work that I love and I can use my skills from my bachelor in journalism and communication and its wonderful to be a part of making a difference in the world.
What is your biggest dream? 
The biggest thing I dream of in my modeling career is to work with Victoria’s Secret. That would be awesome because I have always looked up to the Victoria’s Secret Angels. I hope that they at sometime in the future will be using curvy models in both campaigns and at the Victoria’s Secret Fashionshow -I’ll be ready! Besides that I dream of being a campaign modelling for a big international Makeup brand.
Beside my modeling career I dream of being a journalist at a women magazine, make documentaries or TV programs as Topmodel. 
 Best beauty tips?
1.
My first beauty tip must differently be highlighter. I think their are a lot of women out there who are not quite confidential with the product and are not sure how to apply the highlighter. My advice is to apply the highlighter at the eye to make them to look bigger and at the top of the cheekbone to highlight them and to get the skin a nice glow and at the top of your lip and a little in the middle of the lips to make them seem more full.
2.
My second beauty tip is with out at dough – sunscreen and a hat to protect you from the sun. In the summertime I use sunscreen with factor 50 and a big hat in that way you prevent sunburn, wrinkles and pigmentspots in the skin.
3.
My third beauty tip is to use products with out perfume, parabens and colorants. There are many good Scandinavian brands with careproducts that are heathy for the body – I especially like Derma. As a model I get a lot of chemicals in my body through makeup, hairproducts and other careproducts which is not good for the body. So when im home and can decide for my self which products I put on my body I always choose soaps and creams without harmful things that can give allergies.What are your advice to girls who are struggling with their body image?
To all girls who are feeling like they have to live up to a specific body image I would say -don’t! I have myself been struggling with my body for years and are still having some days when its difficult especially because I have gained 10 kilos in the last 3,5 years. but I have learn that “There is no wrong way to have a body”. All body types, shapes, colors are beautiful in their own way – what makes u beautiful is that you are comfortable in your own skin and loving your body the way it is.  
My best advice is therefore: every morning look yourself in the mirror and smile. Tell yourself that you and your body that you love them, in that way you learn to accepted and love your body no matter what. Exercise eat a lot of fruits and vegetables not because you wanna loose weight but because of the joy of being heathy, strong and doing something good for your body.

Interviewet er udgivet hos: www.kk.no
The interview had been published at: www.kk.no

 

 

 

You may also like

Leave a Comment